Εξωτερικός Ανελκυστήρας Πολυκατοικίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι μεταλλικές κατασκευές φρεατίων εφαρμόζονται σε κτίρια τα οποία στερούνται της δυνατότητας εξ`αρχής πρόβλεψης χρήσης ανελκυστήρα. Το στάδιο της μελέτης για την τοποθέτηση τέτοιου είδους ανελκυστήρων είναι αναμφίβολα καθοριστικό. Η σωστή μελέτη προφυλάσσει τον πελάτη από περιττά έξοδα όπως κακοτεχνίες ή πιθανά μελλοντικά προβλήματα συντήρησης.