Εξωτερικός Ανελκυστήρας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ανάγκη για μεταφορά ατόμων σε κτίρια όπου δεν υπήρχε πρόβλεψη φρεατίου και μηχανοστασίου δημιούργησε την επιλογή του εξωτερικού φρεατίου. Χάρη στις μεγάλες διαστάσεις θαλάμου και πόρτας ο ανελκυστήρας αυτού του είδους είναι κατάλληλος για χρήση τόσο από ηλικιωμένα άτομα όσο και από άτομα με κινητικές ιδιαιτερότητες.