Πίνακας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο πίνακας αποτελεί τον “εγκέφαλο” του ανελκυστήρα. Προσφέρουμε πίνακες τελευταίας τεχνολογίας εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα.